Bạn hiểu về Tế bào gốc như thế nào?

Bạn có biết trong mỗi giây có khoảng một triệu tế bào trong cơ thể con người chết đi? Cơ thể con người chứa khoảng 60.000 tỷ tế bào. Với thời gian, các tế bào chức năng tại các cơ quan trong cơ thể sẽ bị lão hóa và chết hoặc khi chúng ta bị thương hoặc bị bệnh, tế bào trong cơ thể cũng sẽ bị thương và chết. Khi đó, tế bào gốc tại chỗ hoặc lưu thông trong máu …